Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


47. Herman Brulin

[Tunis 6/11 1905][1]

Här sänder jag Dig Beyens fina trappa ō många hälsningar!

[Tillägg]: Glömt den nya adressen.

HB

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger Beyens magnifika lejontrappa i palatset Bardo i Tunis. [2]


[1] Datum enligt mottagartstämpel i Uppsala. Tunis är tryckt på kortet, som är adresserat till Monsieur le Docteur Herman Brulin.

[2] I sällskap med familjens husläkare Oscar Sundelius besökte Bergman Tunis. Detta möte med arabisk kultur utgjorde en av förutsättningarna för hans lust att drygt tio år senare översätta delar av Tusen och en natt. Ett turistintryck från Tunis låg till grund för arabesken ”Min vän, min fosterbror”, tryckt i skämttidningen Strix, nr 24, 1909.

Personer:

Brulin, Herman (26)
Sundelius, Oscar (7)

Verk:

Min vän, min fosterbror, novell (1)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA