Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


476. Tor Bonnier

Skodsborg, villa Skodsborg den 18/11 XXII

Kära Tor! Samtidigt härmed sänder jag Dig Anna-Clara-manus.[1] Det har inte varit så alldeles lätt att få ihop det, ty berättelserna äro ju inte särskildt filmatiska. En hel del har jag ju måst ändra och kasta om. Å andra sidan har jag sökt att ta med så mycket som möjligt av Hasse Z och så lite som möjligt av mig själv. Det blir väl i alla fall skrik om, att det inte är Hasse Z. Sådant brukas. Vad kvantiteten beträffar, så tror jag, att det skulle bli en ordinär helaftonsfilm. Jag har kommit upp i 364 bilder, vilket är tämligen högt, men då har jag icke uppdelat bilderna (det blir dock till sist regissörens sak) varför många av mina bilder får betraktas som delar av bild. Jag tror därför att man skulle kunna göra en eller annan episod – som man ev. finner rolig – fylligare än vad som framgår av manus. Det kan emellertid knappast ske, förrän regissören[2] ”tagit ställning” till saken. Får nu höra, vad Du säger om’et. Gillar Du i huvudsak manus, så är det kanske bäst att Du också låter författaren taga del av det. Så att han hinner sansa sig, innan den vackra årstiden kommer.

Hälsningar!

Din

HjB

[Handskrivet tillägg:] Att läsa film-manus är det tråkigaste som finns. Förberede Dig på det, om Du inte redan vet det.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Se brev 470 till Tor Bonnier den 20/10 1922, not 2.

[2] Regissören var i det här fallet Per Lindberg, Hjalmar Bergmans och Tor Bonniers svåger.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Lindberg, Per (80)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Anna-Clara och hennes bröder, film (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA