Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


478. Tor Bonnier

Skodsborg, villa Skodsborg den 3/12 XXII

Tack, kära Tor, för brev! Tro om Hasse Z dånade då han återsåg sina misshandlade barn? När han hämtat sig, kan han ju föreslå ändringar. Jag ska gärna göra om det till en sedelärande och tragisk film. För att muntra upp Fogelquist.[1] – Kan Du säga mig om dagen för nämd-sammanträdet[2] är bestämd? Därefter skulle vi nämligen rätta och packa oss. (Witz.) Du skrev något om att sända mig ett och annat stickprov på årets skörd. Men de ha inte kommit utan är jag lika ignorant i detta som i andra stycken. Nåja, ju mindre man vet, med desto större pondus kan man uttala sig. Om nu det ska vara nödvändigt.

Antagligen träffs vi väl något före jul och vår utresa. Ifall vi är i live.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Litteraturkritikern Torsten Fogelqvist (1880–1941), kulturchef för Dagens Nyheter 1925–1930.

[2] Bergman hade invalts i Bonniers stipendienämnd 1922, där han efterträdde Per Hallström.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Fogelqvist, Torsten (10)
Hallström, Per (11)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA