Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


483. Victor Sjöström

Örebro den 29/12 1922

Thank you very much my dear old boy![1] (Jag måste börja färska upp min i sanning förlegade engelska för att även i framtiden kunna korrespondera med mr Seastrom.) Det var väldigt hyggligt av dig att ordna våra pass! Du skriver inte, vad du lagt ut men efterforskningar i passen giva vid handen 18 kronor, vilka jag sänder i p.a.[2] Var det mera så får du ingå som fordringsägare i konkursen. Och du har redan köpt biljett! Och en god portion mothersill antar jag. Den obligatoriska midvintersstormen tycks ju ha rasat ut, så vi ska hoppas att du får en hygglig överfart. Och framförallt hyggligt i land. Det brukar inte vara dumt att känna sig kuslig på förhand –

Vi starta – som jag visst sagt dig – på nyårsdagen och den tionde torde vi väl säkert vara vid vårt slutmål, Taormina på Sicilien. Ifall inte herrar fascister et consortes[3] stryka alltför grova streck i våra räkningar. Jag är glad att komma bort härifrån. Men däri ligger också all min glädje.

Ja kära du, tro när vi ska se varann härnäst? Av allt att döma blir det väl inte i brådrasket. Och eftersom brevskrivningen antagligen inte heller blir så flitig som tillförne, så griper jag tillfället och tackar dig för det gågna året och åtskilligt annat. Som jag inte tänker så noga specificera. Utan nöjer mig med att säga, att du varit en ganska hygglig kurre. Mot mig. Och tack ska du ha för det!

Låt nu inte de dumma amerikanerna bluffa dig. Det är ju det enda du kan lära hos dem för det kan de men det kan inte du. Lägg dom på käften, andligen och lekamligen! Eljes är pratet om studieresa nonsens ifall du inte därmed vill säga, att du tagit plats som informator.

Glöm inte det,[4] är du snäll, ifall de skulle visa sig uppkäftiga. Och Gud vare med dig förrästen, till lands och till sjöss och i alla väder!

Hälsa Edith och småttingarna! Stina hälsar!

Din vän

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Ett av de sällsynt förekommande uttrycken på eng. i korrespondensen: Tack så mycket min käre gamle gosse!

[2] p.a. – postanvisning.

[3] lat., och (deras) kumpaner.

[4] Understruket för hand med två streck.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA