Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


484. Victor Sjöström

Örebro Nyårsafton 1922

Kära du, jag frågade i telefon om du fått mitt brev, men när jag gick ut fann jag det i min rockficka.[1] Jag skulle sända det i går samtidigt med ditt utlägg för våra pass i p.a.[2] Det senare sände jag men det förra tycks ha överstigit mina krafter. Tack ska du ha för telefon men vad jag tycker du låter molocken, gosse lilla! Är det bara resfeber och ledsnaden att skiljas från Edith och ungarna? Eller är det något som jag inte alls känner till? Eller är det bara din satans blyghet som plågar dig? Ska herrn tala om blyghet, säger du nu – men vem ska tala om var skon klämmer om inte den, som bär den? Det skulle reta mig obeskrivligt, om du läte de där herrarna på något sätt stuka till dig. Så mycket ha vi väl båda sett av amerikansk film att vi inte behöver känna oss så värst blyga inför dem. De ha en enda överlägsenhet gentemot dig och det är pengar. Men du är il maistro, har du förstått det? Och vill du vara snäll och uppträda en smula ståndsmässigt? Jag har visst sagt dig det här förr en gång. Men det är ju det, att du har en sån träskalle att vissa saker måste knackas in. Fint och hövligt, visserligen, men ändå knackas – Får du tid någon gång midt upp i virveln att sända mig ett par rader, så kan du veta jag bleve glad! Säkrast är att adressera till Järntorgsgatan 7 Örebro.[3]

Har jag något att säga, så skriver jag väl under Stockholmsadressen.

Och så: Godt nytt år åt far och mor och ungar!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Avser sannolikt brev 483 till Victor Sjöström den 29/12 1922.

[2] p.a. – postanvisning.

[3] Modern Fredrique Bergmans adress.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA