Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


485. Tor Bonnier

Örebro den 31/12 1922

Kära Tor! Jag sänder samtidigt A.C.-film[1] jämte förslag till K.Flottans användande i dess tjänst. Om det nu blir något av. Din anmärkning beträffande procentantalets stränga begränsning förefaller mig så riktig, att jag böjer mig och tacksamt accepterar erbjudna 3 1/2.

Alltså – på ruinerna![2]

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar manuskriptet till stumfilmen Anna-Clara och hennes bröder. Se brev 470 till Tor Bonnier den 20/10 1922, not 2.

[2] Återgår på brev från Tor Bonnier den 29/12 1922, där det heter: ”och bli vi icke själva på något sätt andligt eller materiellt ruinerade så skulle det icke vara så tråkigt att råkas på Kartagos ruiner”. Tor Bonnier företog vid denna tid en resa i Nordafrika.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Anna-Clara och hennes bröder, film (14)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA