Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


486. Tor Bonnier

[Taormina] 17/1 XXIII

Kära Tor! Vill bara tala om att vi ändtligen funnit en fast punkt – Hot. Belvedere Taormina – och att jag påbörjat Norrtullsligan.[1] Om ingenting särskildt vidrigt inträffar bör jag alltså kunna sända Dig manus inom ej alltför lång tid. Däremot börjar jag betvivla möjligheten av att möta Dig på Kartagos ruiner. [2] Denna stolta plan torde komma att stranda på ekonomiska svårigheter. Här är Satans dyrt! Film- ō  bok-honorar smälta snabbare än snön kring Etnas krater. Och vi få lov att dra in tentaklerna. Emellertid stanna vi tillsvidare på Sicilien så vi träffas kanske på Er nedresa. När blir den?

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på manuskriptet till filmen Norrtullsligan. Se brev 481 till Tor Bonnier den 27/12 1922, not 2.

[2] Se brev 485 till Tor Bonnier den 31/12 1922, not 2.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA