Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


488. Tor Bonnier

Taormina 23/1 [1923][1]

omajligt svara telegrafiskt brev avgar idag

= bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomsstämplat i Stockholm den 24/1 1923. Telegrammet är adresserat till tor bonnier sveavagen 56 stockholm.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA