Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


489. Hedda Landström

Taormina, den 23/1 XXIII

H.Fru Hedda Landström[1]

Örebro.

Först nu har jag fått Ert brev av 5/1. Jag befinner mig på resa och får ej fast adress förrän tidigast till sommaren. Eljes skulle jag ha föreslagit Er att sända mig manuskriptet. Nu kan jag endast råda Er att sända det (hälst kopia) till regissör Mauritz Stiller,[2] Sveavägen 114 Sthlm. Han är nog den ende, som för närvarande kan göra något åt saken.

Med kollegial hälsning

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Örebro universitetsbibliotek.


[1] Hedda Landström (1887-1980), barnboksförfattare, som i det här fallet velat få ett utlåtande av Bergman rörande ett filmutkast.

[2] Stumfilmsregissören Mauritz Stiller (1883-1928).

Personer:

Landström, Hedda (1)
Stiller, Mauritz Moje (42)

Adressat:

Landström, Hedda (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA