Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


495a. Victor Sjöström

 [Taormina 13/3 1923][1]

Här har du mig! Jag tycker själv jag ser så djupsinnig ut att jag ville sända det för att ge dig en hög tanke om min intelligens. Sänd mig nu ett prov på dig. Men stå inte ō grina med Fairbanks[2] som De Wahl[3] gjorde. Utan grina för dig själv. Vi må rätt bra ō hoppas du mår bättre!

[Tillskrivet på kortets framsida under fotografiet:] Många hälsningar från ovanstående herre,

din gamle vän

Handskrivet vykort. Originalet finns i Svenska filminstitutets bibliotek.

Vykortet återger Hjalmar Bergman i ett sicilianskt landskap.[4]


[1] Enligt poststämpel. Vykortet är adresserat till Victor Sjöström Esq, Culver City / Goldwyn Picture co., Calefornia, U.S.A.

[2] Douglas Fairbanks (1883–1939), framstående amerikansk filmidol.

[3] Skådespelaren Anders de Wahl (1869–1956) hade företagit en resa till Hollywood och där sammanträffat med Fairbanks.

[4] Fotot på vykortet är troligen taget av Stina Bergman.

Personer:

Bergman, Stina (287)
de Wahl, Anders (25)
Fairbanks, Douglas (1)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
495a_01.png
495a_02.png