Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


499. Martin Lamm

Roma 17/4 XXIII

Käre Martin Lamm, tack för sist! Ni voro verkligen mycket vänliga emot oss. Tacka Din Fru för hennes behjärtade ingripande, då Stina ville tvinga mig att skänka fru Lindberg[1] Bædecker. Utan detta ingripande hade jag varit såld. Och säg, att jag kammar mitt hår varje morgon ō gör mitt bästa för att vara snygg. Om inte för annat så av pur tacksamhet.

Och nu till Dig. Stanna inte längre på Sicilien! Jag varnade redan herr Vilhelm Anderssen[2] för Venusberget.[3] Han svarade: Ack herr Bergman, Venus har desvaerre ikke lengre nogre tillockelser for mig. Men, sannerligen! med denna fras kan icke Du avspisa mina berättigade farhågor. Klimatet är moraliskt depraverande. Redan vid vår avresa liknade Du mera en siculisk[4] faun än en professor. (Om Du över huvudtaget nånsin liknat en professor, vill jag lämna osagdt).

I Ditt fall skulle jag vilja föreskriva 3 matskedar väl pulveriseradt Museum dagligen. (Denna medicin är särskildt att rekommendera, ty Din Fru kan taga den i Ditt ställe med full satisfactio vicaria.)[5] Därtill ett par spetsglas Aqua genuina politica cruda fascista[6] samt framför allt ett lämpligt klimat – och jag tvekar inte att anbefalla det toscanska, närmre bestämdt det fiorentinska. Tänk på hälsan.

Vår resa gick lyckligt – som väl ändå de flesta resor göra? Vi gå dagligen på minst 4 museer ō  kunna därför utan indigestion förtära tvenne kraftiga mål. Vi fetma något kvarts. kilo per timma – ett gammalt säkert tecken på hälsa – ō  resa i övermorgon till Firenze, hot. Metropole. Följ exemplet!

Bacio le manu belle della Tua Signora e rimango con tanti [asseguri?][7] 

il Tuo devotissimo [8]

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Martin Lamm (1880–1950), professor i litteraturhistoria med poetik vid Stockholms högskola och ledamot av Svenska Akademien. När Lamm och Bergman träffades 1923 i Taormina på Sicilien var det inte bara Italien-intresset de hade gemensamt. Även engagemanget för dramatik och teater delade de. Lamm ägnade bl.a. Strindbergs samtliga dramer en grundläggande och djupsinnig analys i tvåbandsverket Strindbergs dramer, 1924–1926. Sin breda orientering kring samtida internationell dramatik redovisade han i studien Det moderna dramat, 1948. På 20-talet var Lamm medlem i Dramatens styrelse och på 30-talet ledde han 1933-års teaterutredning som handlingskraftig ordförande. Strax före sin död planerade Lamm för Svenska Akademiens räkning en minnesteckning över Hjalmar Bergman, som dock aldrig hann fullbordas.


[1] Fru Lindberg åsyftar sannolikt Hjalmar Bergmans svärmor Augusta Lindberg. Bergman var fäst vid sina exemplar av Baedecker, som i detta fall bör ha varit en reseguide över någon del av Italien.

[2] Wilhelm Andersen (1864–1953), dansk litteraturhistoriker och professor vid Köpenhamns universitet 1908–1930.

[3] Venusberget har en dubbeltydig syftning. Förutom anspelning på det kvinnliga könsorganet torde Bergman med tanke på den stora bokstaven i ordets början lekfullt alludera på den medeltida sagan om Tannhäuser eller Richard Wagners operabearbetning av motivet. Tannhäuser lever länge ett njutningsrikt men syndfullt liv på Venusberget, tills han slutligen sliter sig lös för att göra bot.

[4] siculisk, sikuler ett forntida folkslag, som gett Sicilien dess namn.

[5] lat., ställföreträdande gottgörelse. En skämtsam förvrängning av uttrycket ställföreträdande lidande.

[6] ital., fritt översatt: äkta politisk dryck med skarp fascistisk smak. Ordet aqua är i själva verket latin och har här stavningsmässigt förväxlats med det italienska acqua.

[7] Svårtolkat italienskt ord. Möjligen en felstavad avledning av verbet assicurare–försäkra. Man kunde ha förväntat sig augurii / hälsningar.

[8] ital. Din vördnadsfulle

Personer:

Andersen, Vilhelm (2)
Bergman, Stina (287)
Lamm, Greta (3)
Lamm, Martin (19)
Lindberg, Augusta (97)
Strindberg, August (34)
Wagner, Richard (9)

Adressat:

Lamm, Martin (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
499_01.png
499_02.png