Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


500. Tor Bonnier

Firenze den 29/4 XXIII

Kära Tor, skulle Ni vilja utbetala honoraret för Norrtullsligan,[1] bleve jag mycket tacksam. 500 kr, har jag redan fått till Taormina – jag minns inte om du var hemma då eller på Afrikaresan – vilka kvitterades under den för mig mycket förhatliga titeln a conto.[2] Skulle alltså återstå 2500. Ville du vara så hygglig och sända de 500 omgående i ass. till min nuvarande adress Lungarno Torrigiani 1 p.p. samt de 2000 den 15 maj som växel eller anvisning under min Örebro adress: Järntorgsgatan 7.[3]

Greta har oroat oss väldans med ett tel. om sin mamma. Jag hoppas att det inte var så farligt som det lät. Lyckligtvis kom nyss ett lugnande dito. Vilket kom desto lämpligare som min arma hustru i dag fyller sina trettiofem och sannerligen inte behöver flera bekymmer än dem jag och tiden giva henne.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Filmmanuskriptet ”Norrtullsligan”, baserat på Elin Wägners roman med samma namn och utarbetat för Bonnierfilm. Se brev 481 till Tor Bonnier den 27/12 1922, not 2.

[2] a conto, ekonomisk term: på löpande räkning.

[3] Modern Fredrique Bergmans adress.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Wägner, Elin (8)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA