Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


51. Herman Brulin

[Florens 24/12 1905][1]

En glad jul ō ett godt nytt år önskas Dig ō Din Familj af vännen

Hjalmar Bergman

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger en ängel med trumpet av Fra Angelico. 


[1] Datum enligt mottagarstämpel i Uppsala. Kortet är adresserat till I’llmo Signore Dottore Herman Brulin. Bergman tillbringade julen 1905 i Florens.

Personer:

Brulin, Herman (26)
Fra Angelico, ital.ungrenäss.konstnär (3)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA