Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


510. Tor Bonnier

Segholmen 21/8 [1923]

Käre Tor, tyvärr är stunden kommen, då jag måste be om honoraret för dramatiken[1]– 750 kr enl. vår överenskommelse. Jag hade tänkt komma ō hämta men hinner ej för bokens[2] skull. Vill Du sända dem per post?

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1]Åsyftar den volym dramatik som omfattade skådespelen Spelhuset (1917), Porten (1921) och Vävaren i Bagdad (1921) och som låg på bokhandelsdiskarna i september 1923.

[2] Åsyftar den blivande självbiografiska romanen Jag, Ljung och Medardus. Se brev 508 och 511 till Tor Bonnier den 15/6 1923, not 1 och 4, resp. den 28/8 1923, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jag, Ljung och Medardus, roman (12)
Porten, drama (16)
Spelhuset, drama (15)
Vävaren i Bagdad, drama (19)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA