Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


511. Tor Bonnier

Segholmen 28/8 XXIII

Tack kära Tor för pengarna, som jag på grund av för lite bensin ō  för mycket vatten först idag utbekommit!

Jag snor med min bok.[1] Tro vad som ska kunna vara sista inlämningsdagen?

Din

HjB

Fy fan, jag kan inte arbeta med ostlig vind. Fy fan! Och nog är det väl dåraktigt med regn när det kunde vara vackert!

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar arbetet med den självbiografiska romanen Jag, Ljung och Medardus, som skrevs under perioden

den 2 augusti till den 16 september 1923. I en presentation av boken framhåller Bergman: ”I min bok ´Jag, Ljung och Medardus´ har jag samlat några minnen från barndom och ungdom. Jag har haft mycket svårt att stuva om dem så att ingen måtte kunna resa mot mig den förfärliga förebråelsen: Ska detta här vara jag? Har jag lyckats torde vederbörande komma att svara: Ja, sådan var du men inte jag förstås.

När jag läser igenom min bok förefaller det mig ibland vara omöjligt att jag skall ha levat detta. Men det förefaller mig ännu mer omöjligt att jag icke skulle ha levat det.” Citatet är hämtat från Bonniers julkatalog 1923.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jag, Ljung och Medardus, roman (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA