Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


514. Lisen Bonnier

Segholmen den 20/9 XXIII

Kära fru Lisen Bonnier!

Ack att jag den 19 september varit lika fulländad och mogen som druvorna![1] Lika söt vill jag – i betraktande av mitt kön ō ålder – ej önska mig vara. Det är förunderligt, att vårt i sommar ovanligt begråtna land kunnat alstra dessa sicilianska klasar! Hur har det kunnat finnas så mycken sol på Djurgården? Det är sannolikt Er hemlighet.

Stina ō jag skulle bli mycket glada om vi kunde få ressällskap med Er och Karl Otto.[2] Innan vi fått närmre besked från Amerika, äro dock våra resplaner tämligen svävande; men jag hoppas att det skall bli möjligt.

Eder tacksamme ō tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Lisen Bonnier (1861–1952), född Josephson och tidigt gift med Karl Otto Bonnier kom hon att inta en markant plats i den kulturintresserade, ledande judiska kretsen i Stockholm. Såväl Stina som Hjalmar Bergman hyste en stark uppskattning av hennes personlighet.


[1] Bergman hade tydligen i födelsedagspresent på sin 40-årsdag fått ”en korg med härliga druvor”, som var uppdrivna i växthuset till den bonnierska villan Lilla Manilla på Södra Djurgården. Lisen Bonnier, f. Josephson, Karl Otto Bonniers hustru, hade ett stort trädgårdsintresse.

[2] Paret Bergman fick ressällskap med bokförläggarparet Karl Otto och Lisen Bonnier på överfarten till USA i december detta år.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)

Adressat:

Bonnier, Lisen (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA