Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


518. Victor Sjöström

Segholmen den 5/10 [1923]

Ack du lunkentuss, varför beskyller du mig för att skriva oförskämda brev?! Har jag icke alltid varit ända till äckel hövlig mot dig? Nota bene[1] – när du därav i någon mån gjort dig förtjänt genom att visa själv en eller annan svag ansats till hövlighet. Nu rinner mig i hågen att jag visst inte tackat för a) ett telegram b) ett brev c) innehållet i bemälda brev och tel. Så att nu lär du väl tycka att jag är väldigt oförskämd! Och du har kanske rätt. För en gångs skull. Du har väl fått mitt telegram till S Monica? Att jag ej utan vidare accepterade berodde icke på missnöje med de ekonomiska villkoren utan på tvenne andra orsaker. Först och främst skriver du ingenting om huruvida mitt arbete är bundet vid kontor eller om jag kan göra det i mitt hem. När jag ska arbeta, är jag – som du förrästen vet – ytterligt beroende av min omgivning d.v.s. jag kan inte ha någon omgivning alls, jag måste vara ensam. Därför vågade jag inte acceptera. Men jag kommer ifall du icke telegrafiskt avråder. Att resan inte blir av förrän i december beror på detta: Bonniers har beställt fyra scenario av mig (efter böcker)[2] och bjudit rätt så ’hederligt’ för mitt arbete. Hade jag nu sagt nej till detta arbete och genast farit till Amerika samt kanske efter två eller tre veckor sparkats av Goldwyn så kunde jag inte rätt gärna efteråt säga till Bonniers: jag dög inte där så att nu kan jag ta ert anbud. Och då hade jag alltså stått där rätt illa. Nu gör jag så, att jag skriver de Bonnierska filmerna först och reser ut sedan. Har då Goldwyn lämpligt jobb åt mig på föreslagna villkor så ska ingen bli gladare än jag. Har de det inte, så får jag vända tillbaka eller skära halsen av mig – allt efter omständigheterna – det ena kan vara så bra som det andra. För de Bonnierska filmerna bör jag i alla fall få så mycket kova, att jag kan frakta oss tillbaka igen. Goldwyns förslag innebär ju rätt stor ekonomisk risk. 500 dollars lär inte täcka två utresor och än mindre hemresorna och då de inte binda sig för viss tid kan ju min enda ekonomiska behållning (förutom de 500) komma att inskränka sig till en enda veckolön. Alla dessa betraktelser formade mitt telegram. Men hade jag bara varit säker på att jag slapp kontor, skulle jag nog slagit till ändå. – Hur länge tänker du egentligen stanna därute? I svenska tidningar lär det nyligen ha stått att du bundit dig för tre år; men Stiller,[3] som jag mötte i Stockholm häromdan, påstod att du för nästa sommar var bunden vid Sv.F.[4] och att de inte fått någon uppsägelse. Han var förrästen ganska ’nere’ och påstod att det inte längre fanns den ringaste ordning på bolaget, sen du schappat. Med Gösta Berling kommer han ingen vart och detsamma hörde jag av Lars Hansson;[5] bara en tredjedel är inspelad.

Tänk att ni trivs så bra, era gudlösa hedningar! Men hör du, hur ska man göra med spriten?!?![6] Du får väl allt lov att ge mig några råd och vinkar så väl beträffande den som i övrigt rörande resan över kontinenten – på sjön klarar man sig väl med att ligga redlöst sjösjuk. Du har inte tid att skriva till mig. (Och det skriver du så förebrående som om det vore jag som tvingade dig till detta forcerade arbete då det i själva verket är Gujes, Edits och Cajes omättliga begär efter lyx och nöjen, som jagar dig jämte din egen fåfänga och njutningslystnad!) Men Edith kan väl i all sin dar skriva och tala om, hur en sån där resa ska gå till. Bed henne (hövligt, mycket hövligt!) samla sina tankar och åstadkomma någonting riktigt bra i res-råd-väg. Från och med i morgon ska Stina och jag grundligt putsa vår gamla engelska – vi börja med skällsorden. Här på ön stanna vi till den 15 dennes och resa sen direkt till Köpenhamn, där jag väl antagligen kommer att supa mig sanslös av skräck för den torrlagda kontinenten. HUR BÄR MAN SIG ÅT? VICTOR! Jag begriper inte, hur du kan vara så tanklös att både telegrafera och skriva utan att nämna ett ord om denna sak, SOM DOCK ÄR AV EN VISS BETYDELSE!! Jo, alltså – jag blev en smula upprörd – vi fara till Köpenhamn och antagligen till Skodsborg för att jag ska få skriva mina filmer i fred. Och där stanna vi tills Amerika-båten går antaglig[en] den 5 december från Cherbourg. Vet du vilka vi få i sällskap? Gubben och gumman Bonnier![7] Gubben har gett sig tusan på att han ska se Amerika och gumman har sin yngste och mest älskade pojk i New York.[8] Gumman är dock mycket skraj, men när gubben hörde att vi skulle till Californien sa han bums: Då är det klart att vi följa med! Hans hemliga plan lär vara att komma hem andra vägen – men den törs han inte förråda för gumman.

Nej, nu ska jag till Dalarn[9] och posta det här. Säg nu åt Edith (fast hövligt, mycket hövligt!) att inte vara så förbannadt lat utan skriva det där brevet riktigt ordentligt. Det kan kännas svårt men det går, om hon försöker.

Nå, hur var det nu – tackade jag dig eller tackade jag dig inte? Ska jag vänta tills vi ses? I alla händelser ska du inte komma och säga att det här brevet är oförskämdt. För det är lögn. Eller borde i varje fall vara det. Må godt! Hälsa ungarna och mamman!

Din

HjB

Innan vi fara ska vi söka upp Ediths mamma, som väl vill sända hälsningar.

[Handskrivet tillägg:] Albert Bonnier  Sveavägen 56 är nog säkraste adressen. Ifall herrskapet skulle – jag ber så mycket om ursäkt! – behöva den.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] lat., märk väl.

[2] Bonniers drev 1922–1925 ett eget filmbolag för att lansera filmmanus på böcker som publicerats på förlaget. Förutom Anna-Clara och hennes bröder av Hasse Z. och Norrtullsligan av Elin Wägner, som spelades in 1922  resp. 1923, diskuterades ytterligare fyra uppslag. Några motiv hämtade ur C.J.L.Almqvists Drottningens juvelsmycke från 1834 blev till ett digert manuskript, kallat ”Gustaf III-filmen”, som skrevs på Segelholmen i september–oktober 1923. Detta manus kom dock aldrig att spelas in men har publicerats av Gösta Werner i volymen Drottningens juvelsmycke och andra bearbetningar för film, 1992. Därefter skrevs i Skodsborg under oktober–november 1923 en synopsis på två noveller ur August Blanches Hyrkuskens berättelser från 1863–65. Den låg till grund för den s.k. Kalle Utter-filmen, som spelades in 1923 i regi av Karin Swanström. Huvudrollen spelades av Anders de Wahl. Dessutom diskuterades en film baserad på något av Tor Hedbergs dramer. Man valde mellan Johan Ulfstjerna och Nationalmonumentet. Inget av uppslagen förverkligades. Bonniers erbjöd Bergman ett honorar på 25 000 kronor för samtliga projekt. I ett brev från Tor Bonnier till Bergman den 9/11 1923 bekräftar denne ett muntligt löfte från sommaren, att honoraret för fyra filmmanuskript skulle vara just 25 000 kronor. ”Som 4:e film ha vi funderat på ´Rosen på Tistelön´ av Carlén. Emellertid äro vi en smula ovissa om hur vi skola ha det med vår inspelning nästa år.” Företaget Bonnierfilm blev inte den finansiella framgång man kalkylerat med, varför verksamheten lades ner.

[3] Filmregissören Mauritz Stiller (1883–1928), som i februari 1923 förgäves försökte övertala Bergman att skriva ett filmscenario på Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga, 1891. Stiller kom själv att utarbeta detta filmscenario.

[4] Svensk Filmindustri.

[5] Skådespelaren Lars Hanson (1886–1965) som senare skulle tolka rollen som Gösta Berling i Stillers film.

[6] 1919–1920 infördes i USA ett totalt alkoholförbud, som gällde såväl produktion som import, handel och utskänkning av alkohol i hela landet. 1933 upphävdes denna förbudslagstiftning.

[7] Bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen.

[8] Bokförläggare Kaj Bonnier, Tor Bonniers yngste bror.

[9] Dalarn skämtsam benämning på Dalarö.

Personer:

Almqvist, Carl Jonas Love (6)
Blanche, August (5)
Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
de Wahl, Anders (25)
Erastoff, Edith (47)
Flygare-Carlén, Emilie (2)
Hanson, Lars (11)
Hedberg, Tor (36)
Lagerlöf, Selma (18)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)
Stiller, Mauritz Moje (42)
Swanström, Karin (9)
Werner, Gösta (11)
Wägner, Elin (8)
Zetterström, Hasse Z. (15)

Verk:

Anna-Clara och hennes bröder, film (14)
Gustaf III/Drottningens juvelsmycke, filmförslag (7)
Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)
Norrtullsligan, film (16)
Tor Hedberg-förslaget, filmförslag (2)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA