Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


520. Åke Bonnier

[København B., d.] 21/10 [192]3

Käre Åke, jag är en gammal man, förslöad av år ō laster. Min fattningsförmåga arbetar långsamt. Först nu går det upp för mig, hur jäkligt vänligt det var av Dig att sköta biljetthistorien.[1] Jag hoppas att jag tackade Dig redan i Stockholm men ber att få göra det än en gång, sedan jag nu kommit till klarare insikt!

Jag har redan havt mycken tillfredställelse av att tala om för godt folk den där prutningen. De bli häpna! Men Du behöver inte vara rädd att bli komprometterad. Jag säger att det är jag som prutat.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Brevet är skrivet på papper från Turist-Hôtel Copenhague.


[1] Åke Bonnier, som förestod förlagets dåvarande New York-kontor, hade varit behjälplig med att ordna biljetter för paret Bergmans USA-resa, något som innebar att hans föräldrar Karl Otto och Lisen Bonnier och Bergmans fick ressällskap.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Åke (29)

Adressat:

Bonnier, Åke (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA