Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


523. Tor Bonnier

 [København B., d.] 21/10 [192]3

Kära Tor, ett cirkulär från Er julkatalog[1] har föranledt mig till närslutna rader. Vill Du vara så väldigt hygglig och se efter om de duga samt i motsatt fall makulera dem? Något annat kan jag dock ej skriva.

Vet Du, vad jag går och längtar efter? Att få fortsätta mina älenda memoarer.[2] Mycket är de kanske inte värda, ha dock ett värde – ingen har skrivit sånt förr:

Ajjö så länge.

Din

HjB.

[Handskrivet tillägg:] Börjar nu Blanche-filmen.[3]

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Brevet är skrivet på papper från Turist-Hôtel Copenhague.


[1] Se brev 508 till Tor Bonnier den 15/6 1923, not 1. Manuskriptet har publicerats av Johannes Edfelt i Samlade Skrifter i kommentaren till Jag, Ljung och Medardus.

[2] Tanken på memoarerna var länge levande för Bergman och aktualiserades så sent som året innan han dog. Se brev 857 till Tor Bonnier den 21/3 1930.

[3] Bergman utarbetade under perioden den 30/10–13/11 för Bonnierfilm ett filmmanuskript, baserat på två berättelser av August Blanche. Filmen som fick namnet Kalle Utter inspelades sommaren 1924 i Karin Swanströms (1873–1942) regi och med Anders de Wahl (1869–1956) i huvudrollen. Se brev 527 till Tor Bonnier den 8/11 1923, not 1.

Personer:

Blanche, August (5)
Bonnier, Tor (348)
de Wahl, Anders (25)
Edfelt, Johannes (46)
Swanström, Karin (9)

Verk:

Jag, Ljung och Medardus, roman (12)
Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA