Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


524. Bonniers Förlag

skodsborg 30 [10 1923] [1]

intet kontorsarbete vaelkommen

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Dateringen gjord efter anteckning på förlaget. Telegrammet är adresserat till bonniers foerlag sthm.

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA