Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


529. Herman Rasch

skodsborg 22[11 1923][1]

 reser[2] antagligen den 1 december = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 22/11 1923. Telegrammet är adresserat till ingeniör rasch floragatan 4 sthm.

[2] Bergman hade vid denna tidpunkt inlett sin USA-resa med ett uppehåll i Danmark inför avresan från London. Det luxuösa passagerarfartyget ”Majestic” lämnade den 5 december England för att via Cherbourg anlöpa New York den 12 december. Redan under överfarten började Bergman enligt almanackan läsa in sig på det historiska materialet och fundera på Karl XII-filmen. Huvudkällor var Carl Grimbergs (1875–1941) Kung Karl den unge hjälte från 1918 och Verner von Heidenstams (1859–1940) Karolinerna från 1897–98. Efter ett kortare besök i Chicago och dess konstmuseer och sedan han hunnit installera sig i Santa Monica, påbörjade Bergman enligt almanackan manuskriptet den 26–27 december 1923.

Personer:

Grimberg, Carl (4)
Heidenstam, Verner von (7)
Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA