Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


530. Anders Österling

SKODSBORG, villa Skodsborg den 24/11 XXIII

Käre Anders, jag har på framsidan av mina – omstuvade – barndomsminnen tackat Dig för det Österland,[1] Du skänkt oss. Jag läste boken i min födelsestad och tar den med mig som ett preventiv mot den västerländska spleen, som väl snart i förening med min gamla hederliga svenska mjältsjuka kommer att ta kol på mig.

8 dar i dag fara vi till London och ett par dagar senare inskeppa vi oss.[2]

Sedan?

Nu kommer jag till Dig i ett särskildt ärende. Giv om Du kan ett Bonniers stipendium åt Algot Ruhe.[3] Jag anar, att mannen icke är Dig angenäm. Men besinna följande punkter:

1) mannen är cirka 55 och har länge arbetat i vingården samt åstadkommit – om ej annat – några förträffliga översättningar av värdefulla saker, 2) han är en av de rätt få medelålders svenska författare som aldrig kommit i åtnjutande av ett B-stipendium, 3) HAN BOR SEDAN ETT ÅR TILLBAKA I EN POTATISKÄLLARE OCH HANS ÖVRIGA FÖRHÅLLANDEN ÄRO DÄREFTER 4) hans litterära kvalifikationer är jag kanske ej kompetent att bedöma, men jag vet dock att han har en livlig fantasi, ty han har en gång offentligen beskyllt mig för att hålla claque[4] på Dramaten vid mina primierer 5) HAN ÄR EN GAMMAL ARBETARE OCH INGALUNDA OSKICKLIG PÅ DET SVENSKA SPRÅKETS ÅKER – OCH HAN ÄR I BEHOV AV UNDERSTÖD 6) slutligen – men detta skäl ville jag hälst skriva med en petit[5] som min maskin ej besitter, ty skälet är skäligen lätt – skulle Du, stödjande Ruhes ”kandidatur”, föra talan för en nämndledamot som ej kan föra den själv.

Kära Du, förlåt att jag besvärar Dig med detta – men tag det under övervägande. Är Du snäll.

Nu Anders, önskar jag Dig, Greta och töserna en riktigt god jul! Detsamma gör Stina. Och skulle det blåsa hårdt mellan den 5 och 12 så gör oss den tjänsten att tänka på oss.

Din vän

HjB

Ovanstående teser beträffande Ruhe skall jag också utveckla för ledamoten Hj S.[6] om jag får tag på’n.

Maskinskrivet brev.  Originalet finns i Svenska Akademiens arkiv.


[1] Anders Österlings reseskildring En fläkt av Indien, 1923.

[2] Den 5 december 1923 avreste Bergmans till USA från London ombord på fartyget ”Majestic”.

[3] Ett ömsint och mångsidigt porträtt av vännen Algot Ruhe, vars sociala situation Bergman ville hjälpa upp med ett Bonnierstipendium, trots att han inte själv kunde närvara vid sammanträdet med stipendienämnden. Ruhe erhöll vid detta tillfälle ett stipendium på 1000 kronor.

[4] fr., claque, betald hejarklack på teatern framför allt inför premiärer.

[5] fr., petit, liten stilsort.

[6] Författaren Hjalmar Söderberg (1869–1941) som var bosatt i Köpenhamn.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Ruhe, Algot (43)
Söderberg, Hjalmar (17)
Österling, Anders (48)
Österling, Greta (11)

Adressat:

Österling, Anders (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA