Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


536. Bonniers Förlag

santamonicacalifornia 18[1 1924] [1]

utter sand hur gick norrtull[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 19/1 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] Bekräftar att ett överarbetat manus till Kalle Utter-filmen avsänts den 18 januari 1924. Samtidigt vill Bergman veta, vilket mottagande filmen Norrtullsligan fått. I brev den 17/2 1924 grälar Stina Bergman upp Tor Bonnier: ”Av brev från mamma i går fick vi ändtligen veta något om att Norrtullsligan gått så bra. Och det fastän vi per telegram frågat dig för flera veckor sedan men du svarade inte. Mån tro om Hjalmar har rätt när han säger att det är en sjukdom hos dig att inte vilja krypa fram med angenäma underrättelser när sådana någon gång förekomma, men väl oangenäma. Du kostade på två samtal till Danmark för att tala om att Anna Clara gick åt helvete, men ett telegram hit om att den andra gick bra, det gav du fan. Nå man har ju sina små egenheter lite var!”

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg, Augusta (97)

Verk:

Anna-Clara och hennes bröder, film (14)
Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)
Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA