Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


539. Herman Rasch

santamonicacalifornia 28[1 1924][1]

 cannot before april do you want old scenarios[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 29/1 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] eng., kan inte före april vill ni ha gamla scenarier.

Irriterad över Herman Raschs ivriga telegraferande svarar Bergman, att arbetet på manuskriptet till Karl XII-filmen först kan fortsättas i april. Han var för tillfället tillsammans med Sjöström fullt sysselsatt med att utforma tre olika filmmanuskript för det amerikanska filmbolaget.

Personer:

Rasch, Herman (38)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA