Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


54. Henrik Koppel

Firenze, via dei Serragli 162

7/1 06

H. Herr Direktör H. KOPPEL

Stockholm.

Har haft äran mottaga Edert bref af den 3/1 jämte medföljande kontraktförslag,[1] hvilket härmed bifogas. Mot kontraktet har jag icke någon som hälst anmärkning att göra. Antar att jag inom den närmaste framtiden kommer att hugnas med korrekturläsning och håller mig beredd.

Vördsammast

Hjalmar Bergman

[Tillskrivet på motstående sida i brevet:] Det digra kontraktet och de italienska posttjänstemännen[s] outvecklade begrepp hvad beträffar äganderätten föranleder mig att rekommendera. Jag hoppas, det icke måtte förorsaka Er onödigt besvär!

D.S.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Centrum för Näringslivshistoria.


[1] Gäller utgivningen av Solivro. Se brev 48 till Henrik Koppel, december 1905.

Personer:

Koppel, Henrik (13)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Koppel, Henrik (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA