Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


540. Bonniers Förlag

santamonicacalifornia 31[1 1924][1]

sent synopsis today[2]=bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 1/2 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] eng., sänt synopsis idag.

Enligt almanackan för den 29-30 januari 1924 utarbetar Bergman dessa dagar en synopsis till Engström-filmen. Se brev 541 till Tor Bonnier den 31/1 1924, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Albert Engström-filmen, filmförslag (8)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA