Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


543. Herman Rasch

santamonicacalifornia 18[2 1924][1]

will begin in few days[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 19/2 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] eng., börjar om några få dagar.

Avser Karl XII-filmen. Herman Rasch fortsätter att telegrafiskt pressa på Bergmans skrivande. Van vid knappa tidsramar för filmarbete böjer denne sig.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA