Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


544. Herman Rasch

santamonicacalifornia 27[2 1924][1]

second and third part sent today[2] = bergman

 

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 28/2 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] Bergman bekräftar telegrafiskt att andra och tredje delen av filmmanuskriptet sänts till Sverige per post. Se även brev 545 till Rasch den 27/2 1924.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA