Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


546. Bonniers Förlag

santamonicacalifornia 8[3 1924][1]

leave california 18 march[2]=bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 9/3 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] eng., lämnar kalifornien 18 mars.

Bergman intalade sig från början, att han vantrivdes med den amerikanska mentaliteten och miljön. För modern återger han dock följande idylliska intryck: ”Den sjunde dennes [januari] flyttade vi in i vår nya bostad, en väldigt trevlig liten bungalow beskuggad av fyra palmer, pepparträd och diverse annat. Rummen äro ganska stora och mycket trevliga, utsikten fri och vacker – där jag nu sitter och skriver, ser jag solen gå ned i Stilla Havet. Vi ha elektriskt ljus även i vår trädgård så att jag brukar sitta ute om kvällarna och läsa – när jag inte går omkring och vattnar med min jätte-slang. Här är förfärligt torrt. På den månad vi varit här har det regnat två timmar. Dag efter dag strålar solen från en oföränderligt blå himmel. [- - -] Vi ha väldigt mycket småfågel i vår trädgård. De hålla sig särskildt framme då jag vattnar och besprutar träden – de ha nog ondt om vatten, de små kräken. Fågelvärlden här är helt annan än hos oss och blott sparv, rödhake och grönsiska ha vi funnit av våra gamla vänner. Men en massa främlingar bland annat gamar – ja de höra då inte till småfåglarna just!” Efter mindre än tre månader beslöt Bergman sig för att lämna landet. Han var då löst från kontraktet med Goldwyn Pictures i Hollywood, vilket omfattade reskostnader samt lön för tre månaders arbete.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA