Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


547. Herman Rasch

losangelescalifornia 11[3 1924][1]

ulfclon head part aurora very important[2] 

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 12/3 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] eng., ulfclou huvudroll aurora mycket betydelsefull.

På en fråga från Herman Rasch rörande vilken av gestalterna som skulle uppfattas som den väsentligaste – den historiska Aurora Königsmarck eller de olika medlemmarna av den fiktiva svenska familjen Ulfclou, (emellanåt benämnd Ulfclo alt. Ulfklo i korrespondensen) vars öden på olika sätt speglar konsekvenserna för det svenska folket av Karl XII:s mångåriga krig. Frågan föranleddes möjligen av att man låg i förhandling med Pauline Brunius (1881–1954) – regissörens hustru – om att hon, som var van vid stora magnifika roller, skulle tolka Aurora Königsmarck, vilket hon också kom att göra med sedvanlig magnificiens.  

Personer:

Brunius, Pauline (5)
Karl XII, sv.kung (7)
Königsmarck, Aurora (1)
Rasch, Herman (38)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA