Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


548. Bonniers Förlag

santamonicacalifornia 15[3 1924][1] 

why no answer about engstrom[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 16/3 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] eng., varför inget svar om engström.

Att Bergman inte fått någon reaktion på sitt förslag till den planerade Engström-filmen berodde på att Tor Bonnier till sist beslutat, att Bonnierfilm p.g.a. ekonomiska vanskligheter inte skulle spela in fler filmer efter Kalle Utter, 1924. Filmförslaget realiserades därför aldrig. Se brev 541 till Tor Bonnier den 31/1 1924.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Albert Engström-filmen, filmförslag (8)
Kalle Utter/Blanche-filmen, film (12)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA