Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


549. Herman Rasch

santamonicacalifornia 18[3 1924][1]

last part sent leave for paris today hotel lutetia boulevard raspail[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 19/3 1924. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 sthm.

[2] eng., sista delen sänd lämnar för paris hotel lutetia boulevard raspail.

Under sin sista dag i det för honom så förhatliga Santa Monica kunde Bergman äntligen meddela den otålige Rasch, att hela manuskriptet till första delen av Karl XII-filmen nu var klart och avsänt till Sverige. Samtidigt meddelar han sin uppdragsgivare, att han återvänder till Europa och anger en adress i Paris.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA