Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


550. Bonniers Förlag

newyork 28[3 1924][1]

address lutetia paris = bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 28/3 1924. Telegrammet är adresserat till bonniers sthm.

[2] Bergmans första adress efter återkomsten till Europa var Hotel Lutetia, Boulevard Raspail i Paris.

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA