Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


553. Victor Sjöström

Boulevard Versailles 48, S. Cloud S&Oise

 den 19/5 XXIV

Kära du, vad är det för en bomb du kommer med! Tack för ditt brev av den 23/4 (jämte en del post) men det var mig just ett sensationelt ett.[1] Jaså det fick vi därför att vi va beskedliga och gjorde de där herrarna till viljes! För alla de gånger jag varit förargad på den[2] där Thursday så är jag visst allra mest förargad nu.

Måtte du nu bara få ett hyggligt filmförslag i en hastig vändning. Jag förstår din arme stackare vad du ska ha havt för jäkliga dagar. Fy tusan! Men kanske kan det också finnas något godt i det? Du vet mina tankar om Goldwyn-följets kompetens och du sa ju ibland själv att du[3] kommit till alldeles galet bolag. Kanske blir det nya bolaget bättre – i så fall blir det ju i längden en vinst, fast det är jäkligt nu. Uppriktigt sagdt tror jag ej att ditt samarbete med den gamla ledningen kunde ha blivit långvarigt.

Men satan vad det retar mig när jag tänker på allt bråk och förargelse vi hade för det där manuskriptet. Sällan har jag känt mig så olustig som då. Nå, jag har ju fått min betalning så det är ju ojämförligt mycket harmsnare för dig. Men du ska väl i all sin dar inte låta huttla med dig utan kräva bra betalt för det arbete du har utfört?? Var inte för beskedlig – det skulle reta mig allra mest. Kanske är i skrivande stund det hela ordnadt på bästa sätt och du har ett bra manus eller åtminstone manusförslag. Det vill jag innerligen hoppas, käre vän!

Här börjar bli rätt varmt för att inte säga kvavt och jag tror nog att vi få en rätt mastig sommar. Stina, som är upphovet till det kvicka förslaget att taga Paris till ”sommarnöje” börjar redan utstöta hysteriska vrål då och då. Men nu får hon finna sig i det. Nå det ordnar sig väl alltid på något sätt. Bland posten som du sände mig fanns också ett brev från Automobile Club of Southern California, som gav mig en allvarlig varning därför att jag ”overtook and passed a moving vehicle at Figueroa and Ninth, Los Angeles, about seven-fifty a.m., March 31, 1924, which is a violation of Section 125 of the California Vehicle Act.[”][4] Tänk du att[5] misstänka mig för att vilja begå en violation of Section 125! Jag som på min tid var Californiens laglydigaste driver! Man har sannerligen ingen tack för sina dygder.

Hur har ni det eljes? Och var någonstans på fourth ska ni bo? När det här framkommer har ni kanske redan flyttat, men den gamla adressen duger väl ändå. Vi ha inte heller så alldeles roligt. Irma,[6] som vi i vinter låtit vara i Stockholm, har visserligen skött sig väl och artar sig bra, men hennes föräldrars ekonomi har betänkligt försämrats så att jag nog fortfarande får sörja för tösen och det faller sig inte så lätt. Och min tyske ”fosterson” Werner[7] – som du kanske minns från Segholmen – har förmått sina föräldrar att låta honom fara till Guatemala, därifrån han skulle fortsätta till California i den ljuva förhoppningen att jag skulle skaffa honom in vid filmen! Stackars pojkkrake – men vad kan väl jag göra åt den saken! I övrigt har jag just intet att förmäla – jag skrev ju till dig i förrgår.[8] Karl XII[9] lär de hålla på med och spelade nyligen in Narva-slaget på Upsala-slätten, enl. Sv. Dagbl. Mitt manus lär ha vunnit herrarnas högsta gillande, vilket kanske inte är vidare smickrande för mig (och kanske inte för dom heller.)

Ja käre gubbe, jag säger än en gång: måtte denna härvan reda upp sig så snabbt och smärtfritt som möjligt och måtte därur utveckla sig någonting bättre än det förutvarande – ty det var icke bra. Får du bara att skaffa med något mindre veliga herrar än Lehr[10] & co så är säkert din ställning i U.S. tryggad. Det vet jag. Må nu godt min gosse, lyft näsan stolt emot skyn och pussa dina damer samtliga från

din gamle vän

HjB

[Handskrivet tillägg:] pussen till tante [Grube ?] kan ersättas med en varm handtryck[n]ing. As you like it!

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Syftar på meddelandet från Sjöström att den nya filmfusionen Metro-Goldwyn-Mayer Pictures medfört, att inspelningen av deras sista, gemensamt utarbetade filmmanuskript ”The Tree in the Garden” inhiberats. Manuset ansågs av de nya ägarna ”non commercial” – inte ekonomiskt gångbart.

[2] Ordet den är upprepat.

[3] Ordet du tillskrivet för hand.

[4] eng., fritt översatt: körde ikapp och passerade ett fordon i rörelse i korsningen av Figueroa och Nionde gatan i Los Angeles omkring klockan sju och femtio den 31 mars 1924, vilket utgör ett brott mot paragraf 125 i den kaliforniska trafiklagen.

Bergman kommenterar inte det faktum att han den dagen inte bara lämnat Los Angeles utan USA.

[5] Ordet åtal överkorsat.

[6] Bergmans systerdotter Irma S:t Cyr.

[7] Den unge tyske skådespelaren Werner Fütterer, som Bergman gärna liksom här kallade sin fosterson.

[8] Något sådant brev finns inte i Sjöström-samlingen.

[9] Åsyftar den pågående inspelningen av den framgångsrika första delen av Karl XII-filmen, baserad på ett manus av Bergman, utarbetat i USA vid årsskiftet 1923–1924 och med John W. Brunius som regissör.

[10] Abraham Lehr var inspelningschef vid Goldwyn Pictures.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Fütterer, Werner (47)
Lehr, Abraham (4)
S:t Cyr, Irma (29)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)
The Tree in the Garden, filmförslag (2)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA