Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


554. Tor Bonnier

S. CLOUD Boulevard Versailles 48

     [slutet av maj 1924]

Kära Tor, tyvärr har Sjöström[1] telegraferat att de icke kunna göra något för Norrtullsligan eftersom alla försäljningar ske i New York. Så det hade vi ingenting för.

Sjöström själv är illa ute, berättar han i ett brev. Just som han fått engagemangen ordnade och gjort alla uppbyggningar pang! – går hela bolaget i kaputt. Två andra bolag Metro och Mayer ha övertagit det hela, tillsatt ny ledning och avbrutit de få inspelningar som pågingo.[2] Nu måste S. söka uppgörelse med den nya ledningen. Hans inspelning blir i varje fall uppskjuten och då han är betald per film betyder det åter en stor penningförlust. För att inte tala om couraget. Jag rådde honom redan i vintras att söka sig till ett annat bolag. Så jag måste med en viss tillfredsställelse konstatera, att jag bedömde Goldwyns rätt och inte överdrev, då jag fann ställningen ohållbar. Tillochmed Stina är nu glad att vi schappade, och jag berättar för henne Andersens sanna och vackra saga: Vad far gör är alltid rätt – [3]

Tack för sist! Hoppas Er resa blev trevlig? Dardel[4] har varit här ett par gånger och ritat och druckit cognac, men nu har jag inte hört av honom på en vecka. Så jag vet inte om han målar och dricker cognac eller bara dricker cognac. Det senare är fallet med mig. D.v.s. lite skriver jag ju också.

Här är eljes fan så hett. Hälsa Greta.

Din tillgivne

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Victor Sjöström hade tydligen fått i uppgift att göra förfrågningar hos sitt amerikanska filmbolag, om detta ville inköpa visningsrättigheterna till och distribuera filmen Norrtullsligan, som hade gått bra i Skandinavien.

[2] Se brev 541 till Tor Bonnier den 31/1 1924, not 9.

[3] Alluderar på H.C. Andersens (1805–1875) saga ”Vad far gör är alltid det rätta”, som handlar om bonden som gör allt sämre och sämre bytesaffärer men som genom hustruns insats paradoxalt nog vinner ett vad om ett skeppspund guldmynt.

[4] Konstnären Nils von Dardel (1888–1943), som på Bonniers uppdrag gjorde ett porträtt av Hjalmar Bergman till förlagets samling av författarporträtt.

Personer:

Andersen, Hans Christian (4)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Dardel, Nils von (2)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Norrtullsligan, film (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA