Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


559. Herman Rasch

S.Cloud, S.&O. Boulevard Versailles 48

 5/7 XXIV

Ingenieuren

Herr HERMAN RASCH

Floragatan 4

Stockholm.

Hjärtligen tack för Edert uppmuntrande brev av den 1/7! Det skall glädja mig mycket, om så många ansträngningar – Edra, Brunius’, skådespelarnas, sakkunskapens, mina egna – verkligen få ett godt resultat.[1] De bilder, jag sett gåvo mig också ett bestämdt intryck i den riktningen och jag är synnerligen ”spänd” på den fullständiga bild-serie, Ni varit vänlig nog att utlova. Allt detta gläder mig, men vad som däremot gör mig mycket ledsen det är Er resa.[2] Vi tycks inte skola träffas i S.Cloud. För cirka 2 veckor sedan förkunnade Pariser-pressen att nu var ”la grande semaine hippique”[3] inne, nu gick Grand Prix de Paris[,] les ”drags” d’Auteuil[4] etc. av stapeln. (Mina citationer ha kanske felaktigheter, ty jag är skamligt sport-okunnig.) Nåväl, jag gick dessa dagar och väntade stundligen ett ”petit bleu”[5] från mr Herman Rasch och då det uteblev, sa jag mig: han har sannolikt fått förhinder, han kommer inte. Så bestämde och beställde jag min egen hem-resa till den 9 dennes. Troligen hinner jag icke anlända till Stockholm före den 18-20, ty jag har visiter att göra i Amsterdam, Lübeck, Köpenhamn samt hos min Mor som vistas i Marstrand. Visserligen kommer jag att stanna i mitt diminutiva sommarpalais till och med slutet av augusti, varför jag hoppas att ett sammanträffande likafullt skall äga rum, men det retar mig att inte få återgälda på min S.Cloud-balkon – i jämnhöjd med Eiffel-torns-toppen – de angenäma timmar min hustru och jag tillbragde i Edert vackra hem. Jag får söka trösta mig med det gamla ordet: Kommer tid, kommer råd. Trots detta missöde får jag kanske någon gång tillfälle att se Er som gäst i mitt – städse mer eller mindre vagabondiska – hem!

För att nu övergå till ”affärerna” får jag härmed tacksamt erkänna mottagandet av Eder check på Kr 4000 utgörande mitt honorar. Kanske är ett mera formelt kvitto än dessa rader önskvärdt och ber jag Eder i så fall låta mig underteckna ett dylikt vid vårt sammanträffande. Eder önskan att jag skall framställa filmens innehåll i en kort broschyr vill jag gärna efterkomma.[6] Men jag tror att jag dessförinnan måste endera ha sett det väsentliga av filmen köras eller ock med regissören genomgått mitt manus för att se, vilka strykningar som gjorts. Eljes riskerar jag att giva en med den inspelade[7] filmen inadequat framställning.

Käre herr Rasch, jag är verkligen ledsen att inte bli i tillfälle att[8] laga Er en grogg just på den balkon, där jag skriver detta – med tout Paris alltfrån Meudon skogarna till fabrikskvarteren på andra sidan Neuilly under mina ögon och fötter. Varför kom Ni inte till Grand Prix et La Grande Semaine? Tyvärr var det väl jag som överskattade la grandeure de la grande semaine.[9]

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Avser Karl XII-filmen.

[2] Bergman hade i brev 557 till Herman Rasch den 14/6 1924 inbjudit denne till sin tillfälliga bostad i Saint Cloud. Rasch skulle besöka Paris för att bl.a. se ryttartävlingarna under de Olympiska spelen. Mötet blev dock inte av, då hans parisvistelse inföll efter det att Bergmans lämnat Frankrike.

[3] fr., den stora hästveckan.

[4] les drags” d´Auteuil – drag: eng., ålderdomlig beteckning för stor fyrspänd resvagn. ”Journée des drags d´Auteuil”, benämning på ett evenemang som av tradition gått av stapeln den fredag som föregår Grand Prix, då man brukat komma till platsen i vagn.

[5] fr., litet blått, beteckning för ett telegram.

[6] Herman Rasch hade i brev den 1/7 1924 bett Bergman att ”sammanfatta filmens innehåll i en kort broschyr” för både inhemskt och utländskt bruk.

[7] inspelade tillskrivet för hand ovanför raden.

[8] bli i tillfälle att tillskrivet för hand under raden.

[9] fr., den stora veckans stora betydelse.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Brunius, John W. (25)
Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)
Karl XII.Ett skådespel för filmen, kåseri/kritik (2)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA