Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


561. Tor Bonnier

Djupvik den 6/10 XXIV

Kära Tor, tror Du att jag skulle kunna få honoraret för sagorna[1] nästa fredag? Det kniper nämligen i börsen och jag skulle in den dagen för att vara med vid nämndsammanträdet.[2] Jag ringer väl upp Dig på fredag morgon, så får jag höra.

Brolin[3] ringde nyss och sa att Du talat med honom och försåvidt jag förstod honom rätt, blir rubrikerna nu alldeles så som jag tänkt mig dem.

Vem avgår ur nämden och vem ska in?

Här är alltjämt väldigt vackert men dimmorna börja tjockna.

Din

HjB.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman utgav detta år sin andra sagosamling, Nya sagor, ett urval av de sagor han tidigare publicerat i olika barntidningar. Boken är illustrerad av Annicka Lindeberg-Öman (1882–1969), som också illustrerat Bergmans  tidigare sagosamling, 1916.

[2] Bergman var medlem av Bonniers stipendienämnd.

[3] Tryckerichef Lars Brolin på Bonniers förlag.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Brolin, Lars (3)
Lindberg-Öman, Annicka (4)

Verk:

Nya sagor (1924), sagosamling (1)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA