Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


562. Herman Rasch

Dalarö den 21/10 XXIV

Ingeniören

Herr HERMAN RASCH

Stockholm.

Käre herr Rasch! John W.[1] ringde mig nyss och meddelade bl.a. att scenario nro 2 vore önskvärdt så snart som möjligt. Det har ju också varit min avsikt att taga detta arbete till min närmaste uppgift. (För närvarande håller jag på med den résumé av första filmen, som vi talat om.)[2] En del förberedande anteckningar etc. har jag redan gjort och så snart jag slagit mig till ro i Köpenhamn – i nästa vecka – finns ingenting som hindrar mig att ”gå på i ullstrumporna”.

Emellertid tar Ni kanske icke illa upp, att jag dessförinnan berör sakens ekonomiska sida. Jag vet ju ej, vad Historisk Film kan finna önskvärdt och lämpligt att betala för mitt arbete men det är nog en tvingande nödvändighet för mig att så snart ske kan få veta, vad jag därvidlag har att rätta mig efter. Vidare är det för mina affärers ordnande av vikt för mig att få veta, vid vilken tidpunkt det ev. stipulerade beloppet skulle till mig utbetalas. Kanske vore det lämpligt att Historisk Film sände mig ett kontraktsförslag i vilka hithörande saker upptogos?[3] Ni tycker kanske att jag själv borde komma med något förslag eller begäran. Men vet Ni vad – när man har ett arbete som mitt, får man ett nästan sjukligt behov av att låta andra ordna eller åtminstone föreslå lösningen av de ekonomiska och formella problemen. Jag bleve Eder därför mycket tacksam om Ni godhetsfullt ville taga dessa saker under övervägande och i sinom tid ge mig ett meddelande.

Eder förbundne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Regissör John W. Brunius (1884–1937). Gäller andra delen av Karl XII-filmen.

[2] Se brev 559 till Herman Rasch den 5/7 1924, not 6.

[3] Kontraktets upprättande gällde den tilltänkta andra delen av Karl XII-filmen.

Personer:

Brunius, John W. (25)
Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 2, film (21)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA