Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


566. Tor Bonnier

villa Skodsborg, Skodsborg den 15/11 XXIV

Kära Tor!

Enligt närslutna redovisning borde väl Knopf[1] ha sändt pängar den första, men de ha ju ej hörts av. Tror Du att man bör påminna? Förlåt att jag besvärar Dig med detta midt upp i brådskan men det är ju med Er uppgörelsen är gjord.

Tack för fri exemplaren,[2] som kommo igår! Jag hoppas att vinjetten måtte verka lockande men jag är inte alldeles säker på det, fast den ju i och för sig är mycket bra. Stina påstår med bestämdhet att den lockar och vi få väl hoppas att hennes systrar delar hennes smak.

Än en gång – förlåt att jag besvärar Dig med mina affärer!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Förlaget Alfred A. Knopf, New York, gav 1924 ut en engelsk översättning av Markurells i Wadköping under titeln God´s Orchid. Översättningen var gjord av E. Classen.

[2] Gäller romanen Chefen fru Ingeborg. På omslaget till originalupplagan finns en föga konstnärligt utförd vinjett, som föreställer en hand som placerar en tjugotalshatt med flor på en hattställning. Det hela syftar på det parti billigt gjorda hattar, som Chefen i början av romanen ifrågasätter det affärsmässigt riktiga i inköpet av.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Tor (348)
Classen, E. (4)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA