Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


568. Tor Bonnier

[Skodsborg] 29/11 [1924]

Tack ska du ha, kära Tor, för brev! Jag ska nu börja utarbeta novellerna och fan ska ta min kättja om den spelar mig det allra minsta spratt. Men du kan vara lugn – det ska bli läsning vid familjelampans sken.[1]

Tack vidare för hjälpen med checken![2] Hej!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Lite skämtsamt hade Tor Bonnier med tanke på den lätt frivola stilen i romanen Eros’ begravning, 1922, i brev den 26/11 1924 påpekat, att författaren skulle betänka, att manuskriptet om en flicka i frack som härjar i Wadköping borde lämpa sig som ”familjeläsning”, eftersom det var ämnat för Bonniers Veckotidning.

[2] Avser honoraret för den amerikanska översättningen av Markurells i Wadköping / God´s Orchid. Bonniers hade förmedlat uppgörelsen med Alfred A. Knopfs bokförlag i New York. Se brev 566 till Tor Bonnier den 15/11 1924, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Eros' begravning, roman (8)
Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA