Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


571. Tor Bonnier

[Skodsborg] 5/12 [1924]

Kära Tor, jag hoppas att du icke uppfattade telefonsamtalet som ett av de sedvanliga annonsgruffen?[1] Jag har tvärtom varit utomordentligt glad åt annonsernas antal, storlek, formulering och[2] placering. Ibland har jag tillochmed stuckit tummen i mun och försökt se blyg ut. Du får betrakta påringningen som ett symtom av den psykos, vilken så ofta blir en följdsjukdom av dålig eller i varje fall osäker ekonomi. Tack för urklippen som härmed återsändas! Tacka också Åke,[3] därför att han skic[k]at mig en ganska söt amerikansk tös. Han får gärna skicka flera. Besynnerligt U.S.A. tycks exportera sina söta töser och behålla de anskrämliga. Ur europeisk synpunkt sedt ett älskvärdt drag.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Syftar på att Bergman flera gånger häftigt anklagat förlaget för att annonsera hans böcker för snålt. I brev den 4/12 1924 sände Tor Bonnier kopior av de annonser som införts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning samt Sydsvenska Dagbladet. Som ytterligare bevis på att förlaget skötte marknadsföringen kunde han i brev den 16/12 1924 meddela Bergman, att förlaget låtit trycka upp ytterligare 2 000 exemplar av Chefen fru Ingeborg. Allt som allt utkom sju upplagor av romanen under det första året.

[2] Ordet och har här itererats.

[3] Bokförläggare Åke Bonnier hade i ett brev den 28/11 1924 meddelat Bergman, att en miss Elizabeth Scott uttryckt intresse för att få översättningsrättigheterna till marionettspelet Herr Sleeman kommer för Province Town-Players-Theater i New York. Bergman utfärdade en sådan fullmakt, men det är okänt om översättning och inscenering kom till stånd.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Bonnier, Åke (29)
Scott, Elizabeth (2)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Herr Sleeman kommer, drama (18)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA