Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


574. Marie Mizi Franzos

villa Skodsborg, SKODSBORG 9/12 [1924]

Kära Fröken Mizi Franzos! Hjärtligt tack för Edert vänliga brev! Edert omdöme om fru Ingeborg gläder mig mycket. Givetvis ser jag hälst att Ni översätter både Markurell och Chefen[1] men med Markurell är det alltjämt dunkelt, hur rättssaken står. Naturligtvis kan jag inte ha bortgivit översättningsrätten annat än på viss tid – antagligen 2 år – vilken nu bör vara tilländalupen. Men jag kan ej finna kontraktet och fru Mann har ännu ej besvarat min hustrus mångf[a]ldiga brev. Att hon i varje fall sysslat med översättningen är troligt, ty jag erinrar mig att jag för ett par år sedan fick ett längre brev från henne med en massa förfrågningar rörande ”konstiga” uttryck i boken. Vi ha försökt att [få kontakt] genom hennes i Köpenhamn bosatta dotter, men tillsvidare utan resultat. Under sådana förhållanden är det väl lämpligast om Ni vill börja med Chefen. Rütten & Loenings[2] visade intresse för denna bok (och Farmor) kan ju möjligen ge Eder en fast utgångspunkt vid den senare ”kommersiella” behandlingen av boken.

Med de allra hjärtligaste hälsningar till Er själv ber jag Er framföra min djupa vördnad för Er fru Mor!

Eder

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.


[1] Mizi Franzos kom att översätta romanen Markurells i Wadköping / Markurell, även om det skedde först 1935, efter Bergmans död. Översättningen publicerades på förlaget R. Piper & Co. i München. Romanen Chefen fru Ingeborg kom aldrig ut i tysk översättning.

[2] Bergmans gamla tyska förlag i Frankfurt am Main.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Franzos, Marie Mizi (66)

Verk:

Chefen fru Ingeborg, roman (21)
Farmor och Vår Herre, roman (14)
Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
574_01.png
574_02.png