Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


577. Karl Otto Bonnier

Skodsborg den 18/12 XXIV

Käre Karl-Otto!

Tyvärr blir strejken för mig ofrånkomlig, hur ledsen det än gör mig, dels att ej följa Din vänliga uppmaning dels att ej fullgöra en självpåtagen skyldighet.[1] Men omständigheterna äro mig emot och jag får vackert stanna där jag är. Blir jag inte mera Stockholmsk nästa år – ō det ser knappt så ut – bör jag kanske avsäga mig uppdraget. Jag skäms verkligen! Men bliv inte ledsen på mig! Eller arg! ber

Din vördsamme ō tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Bergman lämnar här sitt definitiva besked, att han inte kan komma till Bonniers stipendienämnd. Se brev 576 till Karl Otto Bonnier den 16/12 1924.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA