Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


580. Olga Raphael-Linden och Gustaf Muck Linden

[Skodsborg] 30/12 XXIV

Muck och Olga!

Kära vänner, vi önska Er allt godt för 25-an![1] Och instämma med livlig ed (som Svenberg[2] får ta åt sig) dels att få träffas dels att få giltigt ō angenämt skäl att träffas! Ske alltså!

Stina ō Hjalmar

Handskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Nyårshälsningen inför år 1925 gällde det förnyade samarbetet kring komedin Swedenhielms, som skrevs våren 1923 i Taormina och trycktes i februari 1925 inför uruppförandet, som ägde rum den 25 februari detta år på såväl Dramaten som Lorensbergsteatern i Göteborg. Se breven 569 och 575 till Linden den 30/11 1924 resp. den 15/12 1924.

[2] Tore Svennberg (1858–1941), chef för Dramaten 1922–1928.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)
Svennberg, Tore (16)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck och Olga (3)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA