Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


581.  Per Lindberg

[Skodsborg] 30/12 [1924]

Käre Pelle, tack för din bok[1] och dess alltför smickrande dedicatio! Hoppas du har hut nog att inse att sistnämnda ej äger något samband med följande rader. Håller du fast vid ditt visserligen något lögnaktiga påstående att du är ”debutant”, så må jag ju säga, att du i likhet med en viss, för sina talanger känd, dame[2] sprungit direkt fix och färdig ur fader Zeus’ huvud. Emellertid återkasta bladen i din bok alltför många strålar från flitens lampa för att man ska ta debutantskapet på allvar. Din bok är ett alster av mångsidig lärdom men denna lärdom överskuggas  om jag så må säga  av ett snilles intuition. Kanske tycker du, att jag använder grova ord men jag finner för tillfället ej andra. Din essay över Toledo och el Greco[3] är värd tusen par spö och diverse avrättningar, ty geni är  enligt Shaw[4]  ett avskyvärdt brottsligt monopol. Jag har inte sett, vad mottagande boken fått i pressen men det kan också göra detsamma. Den kommer att vara ung ännu då ditt skelett går genom benmjölskvarnen och dess livslängd ids jag gamle ej mäta.

Lycka till lille grabb[5]

din

HjB

[Handskrivet tillägg:] Jag önskar innerligt att jag inte vore din svåger, ej blott därför att jag då sluppe min otäcka hustru utan fast mer därför att jag kunde offentligen uttala mig om dessa dagar i Castilien.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Per Lindbergs reseskildring Dagar i Kastilien, 1924, tydligen med en smickrande dedikation.

[2] Syftar på den grekiska vishetsgudinnan Athena som framsprang ur sin fader Zeus huvud.

[3] Renässansmålaren Domenikos Theotokopoulos, El Greco (greken) (1541–1614) föddes på Kreta, studerade i Italien och var efter 1575 verksam i Spanien, inte minst i Toledo.

[4] Den irländske dramatikern och satirikern Bernard Shaw (1856–1950).

[5] Lycka till lille grabb är handskrivet.

Personer:

Athena, grek. gudinna (1)
El Greco, grek.sp. konstnär (2)
Lindberg, Per (80)
Shaw, Bernard (3)
Zeus, grek. gud (1)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA