Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


584. Herman Rasch

skodsborg 4[1 1925][1]

tack för brev jag skulle gärna vilja konferera med eder och uddgren om det kan ske snart ty tidsgränsen pressar mig hårdt[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 4/1 1925. Telegrammet är adresserat till rasch floragatan 4 stockholm.

[2] Enligt almanackan sammanträffade Bergman med Herman Rasch och Hugo Uddgren i sex timmar i Skodsborg den 6/1 1925 för att dagen därpå se första delen av Karl XII-filmen på biografen Palladsteatret i Köpenhamn. Visningen fick Bergman att i almanackan sammanfatta sina intryck i ett enda ord ”desillusionerad”.

Personer:

Rasch, Herman (38)
Uddgren, Hugo E. (8)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA