Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


586. Gustaf Muck Linden

villa Skodsborg, SKODSBORG 15/1 XXV

Vän Muck! När jag läste ditt brev, fick jag en vision av vissa under min barndom stundom men sällan förekommande mandeltårtor med många sviskon i! Mängder med goda nyheter och en halv långschal som marrängtak över det hela! Ja, vad kan man sen mera begära av detta liv, som Predikaren[1] ger ett så dåligt betyg?

För att nu lämna både Predikare och barndomsminnen i fred, vill jag hjärtligen tacka dig för vad du redan gjort för min pjäs! Jag instämmer med fullaste hjärta i din sats: Det kunde ha blivit fan så mycket sämre! fast jag skulle vilja ändra den till: det kunde ha blivit fan så mycket sämre! Bror Ohlsson oroar mig dock – främst på grund av hans egendomliga lilla nyck att vilja säga allt utom läxan. När Svennberg[2] pläderade för O. som Swedenhielm (hemska spöke stig i din grav!) angav han som huvudskäl att O. ej längre söp så mycket som förr. Jag har aldrig gittat efterforska denne skådespelares dryckesvanor men vill gärna tro S. på hans ord och hoppas på att det var i ett numera urdrucket (bränn)vin han dränkte sina roller i Parisina och Skuggan.[3]

Överenskommelsen med Göteborg[4] var ju förträfflig och ditt hopp att kunna väcka Björn Björnssons[5] intresse delar jag endast alltför gärna!

Beträffande Tyskland så är pjesen där fri. Min översättarinna, Mizi Franzos,[6] har visserligen frågat efter den, men som hon[7] har två av mina romaner under arbete, bör det ju räcka för en stund. Dessutom tror jag att hon har mycket klena teaterförbindelser och då är det ju ingen glädje med – varken för henne eller mig – att hon tar den. Så att ditt förslag är jag synnerligen gärna med på.

Jag har telegraferat efter ett ex. från Stockholm för att titta på strykningarna.[8] Emellertid förnyar jag min in-blanco-fullmakt för dig och ber dig blott skona Pedersen i mån det är möjligt. Honom och den av teaterfolk avskydda Julia håller jag mycket av under det att R.S. junior[9] står mitt hjärta fjärmast.

Antagligen komma vi upp till Stockholm i slutet av denna månaden för att stanna bortåt en vecka och då, kära Muck, skola vi dels avhandla våra affärer dels och framför allt mötas i det lune hjörne – varhälst vi påträffa ett tocket!

Hälsa Olga! Stina hälsar!

Din tacksamme

HjB

[Handskrivet tillägg:] Jag borde väl ha sändt dig ett kvitto på de 500 kr. – men dett[a] kan ju gälla som ett interims-dito tills vi träffas.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Predikaren, en av Gamla Testamentets visdomsböcker, vars livssyn präglas av djup pessimism. ”Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!” Pred. 1:2.

[2] Skådespelaren Tore Svennberg, chef för Dramaten 1922–1928.

[3] Skådespelaren Bror Olsson (1860–1945) hade spelat krogvärden Zoese i Parisina 1915 och Brudgummen i En skugga 1917. Se brev 569 till Linden den 30/11 1924, not 5.

[4] Genom kontrakt av den 22/2 1925 blev Linden Bergmans teateragent i Skandinavien. Han skulle erhålla 15% i provision. Kontraktet blev annullerat den 10/11 1928 med ett års uppsägningstid.

[5] Den norske skådespelaren och regissören Bjørn Bjørnson (1859–1942), författaren Bjørnstierne Bjørnsons son, var för andra gången chef för Nationaltheatret i Oslo åren 1923–1927.

[6] Marie Mizi Franzos, Bergmans tyskspråkiga översättare.

[7] Ordet hon är tillfogat för hand ovanför raden.

[8] Förslag till 14 strykningar eller kompletteringar till Swedenhielms finns i ett manus i den Lindenska samlingen i Musik- och teaterbiblioteket. Det är utskrivet och korrigerat av Stina Bergman. Detta dokument bör ha utformats i Skodsborg i januari 1925, innan paret Bergman reste till Berlin omkring den 1 februari. När det översändes till Linden framgår inte av korrespondensen.

[9] Pedersen, Julia Koerner och Rolf Swedenhielm junior, rollfigurer i Swedenhielms.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bjørnson, Bjørn (2)
Bjørnson, Bjørnstierne (2)
Franzos, Marie Mizi (66)
Linden, Gustaf Muck (98)
Olsson, Bror (8)
Raphael-Linden, Olga (34)
Svennberg, Tore (16)

Verk:

En skugga, drama (16)
Parisina Malatesta, drama (27)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA