Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


589. Herman Rasch

Skodsborg den 22/1 XXV

Käre Herman! Här kommer en riktig tigge-lapp. ”Gamla Bonniers”[1] – alltså Karl-Otto och hans fru – ha framställt en ”undran” om jag skulle kunna skaffa dem plats på fästföreställningen.[2] Som jag finner det svårt att svara de vänliga gamla människorna: den saken befattar jag mig ej med! – låter jag saken gå vidare till högsta vederbörande.

Förlåt!

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

[Handskrivet tillägg:] Uddgren[3] har nu fått manus-copia fram till ”Fredriksten”.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Förläggarparet Karl Otto och Lisen Bonnier.

[2] Avser festföreställningen i samband med premiären på Karl XII-filmen, del I, den 28/1 1925.

[3] Major Hugo Uddgren, filmbolagets militärhistoriskt sakkunnige. Se brev 587 till Hugo Uddgren den 17/1 1925.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Rasch, Herman (38)
Uddgren, Hugo E. (8)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA