Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


593. August Brunius

[Stockholm] 26/2 [1925]

Käre August Brunius, jag var igår på Svenskan[1] och eftersom jag inte skriver i bladen, skriver jag till Dig! Det är en förtjusande graciös sak du här har gjort, jag avnjöt den replik för replik, scen för scen. Du har sannerligen fört din penna med stark och lätt hand. Jag är bara ledsen att jag inte kunde stanna över sista akten – jag hade själv premiär[2] som jag skulle ned ō titta på – men jag är mycket glad åt det jag såg.

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Insättningen av såväl prinsen som kungen är beundransvärd. Heder och tack!

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.

August Brunius (1879–1926), konstkritiker i Svenska Dagbladet och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. 1913 gjorde han en första svensk översikt över modernismen i konsten. Brunius skrev även komedier.


[1] Svenska teatern på Blasieholmen, som leddes av Albert Ranft.

[2] August Brunius historiska komedi Dalin och drottningen hade premiär på Svenska teatern den 27/1 1925 och gick 30 gånger. Bergman hade urpremiär på Dramaten med Swedenhielms den 25/2 1925 i Gustaf Muck Lindens regi. Uppsättningen gick ett 50-tal gånger detta år.

Personer:

Brunius, August (5)
Linden, Gustaf Muck (98)
Ranft, Albert (11)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Brunius, August (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA