Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


595. Tor Bonnier

konstanz 5/3 [1925][1]

wie geht es dramaten

= hjahmar inselhotel[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 5/3 1925. Telegrammet är adresserat till tor bonai sthlm.

[2] ty., hur går det med Dramaten. Frågan gällde komedin Swedenhielms fortsatta framgång på nationalscenen. Samtidigt meddelar Bergman sin tillfälliga hotelladress i Konstanz. Se brev 596 till Tor Bonnier den 7/3 1925.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA